1.

بررسی ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول: آسیب شناسی تجددگرایی (1320-1304ش)

دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی)، مرداد 1395، صفحه 65-81
مجتبی گراوند؛ ایرج سوری

2.

بررسی عملکرد مدارس ایرانیان مقیم عراق در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 89-108
باقرعلی عادلفر؛ محسن پرویش

3.

بررسی نحوه عملکرد خیریه ها در امور متکدیان(مطالعه موردی : دوره قاجار و پهلوی )

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 239-256
زهرا علیزاده بیرجندی

4.

بررسی وضعیت مسکن و اجاره‌بهای شهر تهران در دهة آخر حکومت پهلوی دوم

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 115-128
فرهاد پوریانژاد؛ محسن پرویش

5.

تحلیلی بر ساختار زندان پیشامدرن و مدرن (نمونۀ پژوهشی: انبار تهران و زندان قصر)

دوره 10، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 13-30
یعقوب خزائی

6.

قزلباشان ایناللو و قمه‌زنی در شهر چادگان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-84
نوراله عبداللهی؛ محمدعلی رنجبر

7.

کارخانۀ اعتمادیه و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی‌اجتماعی بوشهر در دورۀ پهلوی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 93-114
فاطمه حاتمی؛ حبیب اله سعیدی نیا؛ محمد رضا منصوری مقدم

8.

وظایف دین مردان در ایران باستان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 101-112
کتایون فکری پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب