1.

بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 49-66
محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور

2.

بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-98
مهدی رضائی

3.

تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-88
علیرضا خواجه گیر؛ عبداله میرزاوند

4.

تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی

دوره 8، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 109-122
نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

5.

تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 61-77
مینا خادم الفقرا؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین؛ محمد ابراهیم ایرج پور

6.

تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 49-72
اصغر منتظرالقائم؛ سید مسعود شاهمرادی

7.

جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 123-142
مریم حسینی

8.

سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏

دوره 14، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-86
علیرضا حاجیان نژاد؛ نگین مژگانی

9.

شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-80
منیره فرضی شوب؛ سعید مهری

10.

علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 79-110
مهدی رضائی؛ حیدرعلی میمنه؛ ریحانه السادات داربوی

11.

کتم کرامات؛ علل و مبنای کتم کرامت ازسوی اولیا

دوره 14، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 115-132
محمد رودگر

12.

معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-24
ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب