1.

بررسی شخصیت‌شناختی ابن‌عربی در رمان موت صغیر اثر محمدحسن علوان برپایة کهن‌الگوی آنیما

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-52
طاهره حیدری

2.

بررسی شخصیت‌شناسی فیروزشاه و عین‌الحیات در داراب‌نامۀ بیغمی برپایة کهن‌الگوی آنیما

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-38
سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزلحصار

3.

بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 43-60
عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی

4.

بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 105-134
محمد طاهری؛ فریبا رضایی؛ حمید آقاجانی

5.

تبیین و تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در ساختار قصّة «ماه‌پیشانی»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 143-160
مرتضی حیدری

6.

تحلیل اسطورﮤ جمشید نقل‌شده در شاهنامه و تاریخ‌های اسلامی با رویکرد نقد کهن‌الگویی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 87-104
سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی

7.

تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-148
حسن دلبری؛ فریبا مهری

8.

تحلیل کهن‌الگویی حکایت «الملک‌ و البراهمه» کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 79-92
علی نوری؛ امیرحسین سرلک

9.

نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 35-53
خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی

10.

نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش‌ربا»

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 109-118
جلیل مشیدی؛ سونیا نوری

11.

نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-48
رضا جمشیدی؛ قاسمی پور قدرت؛ اسد آبشیرینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب