1.

بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 5، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 115-136
عبدالله حسن زاده میرعلی؛ ابراهیم کنعانی

2.

بررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی هالیدی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 101-118
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی

3.

شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 131-144
حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری

4.

مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 29-42
احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ علی اصغر خوشه چرخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب