1.

بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 95-108
مجید خسروی

2.

بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 107-120
سعید مهدوی فر

3.

بررسی دیوان غزلیات امیرخسرو دهلوی بر اساس چند دستنویس معتبر

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 69-86
مجید منصوری؛ حسین پارسی فر

4.

تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-122
مجید منصوری

5.

تصحیح چند تصحیف و تحریف در قصیدة نهزة الارواح و نزهة الاشباح خاقانی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 115-127
محمد محمدی

6.

تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 23-46
عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری

7.

تصحیح و تحلیل یک تصحیف در سه بیت از مخزن الأسرار و اقبالنامه نظامی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 21-32
محسن ذوالفقاری؛ مجید منصوری

8.

تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-72
محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی

9.

ریشه‌شناسی «یوغ» و «جفت»

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-10
تیمور مالمیر

10.

ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-42
یوسف اصغری بایقوت

11.

واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-18
مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب