1.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 91-110
راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

2.

بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 33-50
امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

3.

بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 43-66
علیرضا نبی لو؛ احمد آصف

4.

بررسی هویّت «ابوالفرجبن جوزی» بنابر اشارات سعدی در گلستان

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 169-184
لقمان محمودپور

5.

بررسی و مقایسۀ گونه‌های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق‌الأشراف عبید زاکانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18
صدیقه تقوی اصل؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمّدامیر مشهدی

6.

تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 115-128
محمدعلی محمدی

7.

تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-80
امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

8.

تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 4، دی 1386، صفحه 91-110
حسن ذوالفقاری

9.

دارالشفای سعدی (مقوله‌های پزشکی در آثار سعدی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 71-92
مختار کمیلی

10.

مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ماهی سیاه‌کولی ((Vimba vimba persa (Pallas, 1814)) در سواحل شرقی و غربی دریای خزر (رودخانه‌های حویق و گرگانرود) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 29-38
سمیرا محمدیان؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد کاظمیان؛ ابوالقاسم کمالی؛ محمدجواد تقوی؛ شقایق روح الهی؛ فرامرز لالوئی؛ محجوبه نیرانی

11.

مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 89-110
ذوالفقار علامی؛ فریبا کیانیان

12.

منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-20
محمدحسین کرمی

13.

نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 91-108
الهام سیدان؛ محمدرضا ابن الرسولسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب