1.

تحلیلی از هدف‌های استفاده‌کنندگان اینستاگرام با استفاده از مصاحبۀ نردبانی و تکنیک ACV

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403
زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور؛ سیده نیلوفر موسوی

2.

دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 139-154
یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی

3.

روش در تحقیقات ادبی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 129-141
احمد رضی

4.

موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 81-96
علی ربانی خوراسگانی؛ علی نقی ایازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب