1.

از کعبه تا روم (بررسی تطبیقی داستان شیخ صنعان و فاوستِ گوته)

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-28
محمد تقوی

2.

باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم)

دوره 1، شماره 3، مهر 1386، صفحه 33-62
سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی؛ مرتضی رشیدی آشجردی

3.

بررسی تطبیقی چکامه‌های ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمان

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 89-104
فاطمه اشراقی؛ نرگس گنجی

4.

بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 37-55
زهرا دلپذیر؛ محمد بهنام فر؛ محمد رضا راشد محصل

5.

تأثیرپذیری سنایی غزنوی از ادبیات عربی (با‌تکیه‌بر دوره‌های اموی، عباسی و اندلس)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 119-130
طیبه فدوی؛ حمید جلیلیان؛ مسعود باوان پوری

6.

تحلیل تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس»؛ دو شعر از نیما و بودلر 1

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 17-30
محمدحسین جواری

7.

جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 23-44
ناصر محسنی نیا

8.

صحیفه سجادیه الهام‌بخش نیایش‌های کهن پارسی

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-10
صغری صالحی‌ساداتی؛ محمدرضا ابن‌الرسول

9.

کاربست نظریۀ ولادیمیر پراپ در بررسی تطبیقی داستان «سیاوش» و «هیپولیت»

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 85-104
لیلا میرمجربیان؛ شهلا مهدیخانی

10.

گونه‌شناسی تطبیقی تذکره‌های فارسی و عربی در دوره صفویه و عثمانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-46
اسماعیل علی پور

11.

مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186
نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب