1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان امیدواری دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مواد مخدر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-64
محسن سعیدمنش؛ فرزاد میرشاهی؛ معصومه نصیری نصیرآباد

2.

بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 97-118
حلیمه عنایت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ محمود یعقوبی دوست

3.

عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و انتخاب ارزش‌ها و معنای زندگی از والدین به فرزندان

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 1-26
محمد امین فقیه؛ زهرا عبدخدایی

4.

فرزندان ونقش آموزشی - تربیتی والدین

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 31-46
علی احمدپناهی

5.

مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16
سیدعلیرضا افشانی؛ مهناز فرقانی

6.

نقش سواد رسانه‌ای والدین در تفکر انتقادی دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه

دوره 18، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-46
سیدامین عظیمی؛ نگار سادات طباطبا

7.

واکاوی تجارب زیستۀ والدین مشهدی از تربیت محیط‌زیستی فرزندانشان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 109-138
امیرعلی برومند؛ محمد جواد امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب