1.

پتروگرافی، ژئوشیمی و سن‌سنجی گرانیتوئید تخت باز، شمال‌غربی بیرجند، خاور ایران

دوره 5، شماره 18، آبان 1393، صفحه 63-76
محمدمهدی خطیب؛ سید سعید محمدی؛ سون لین چانگ؛ محمدحسین زرین‌کوب

2.

تعیین فوگاسیته اکسیژن ماگمای کانه‏‌دار عامل کانی‏‌سازی مس گزو: داده‏‌های سریم در کانی زیرکن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-124
علیرضا الماسی؛ امیر مهدوی؛ جینگ‌ون مائو

3.

مطالعه بلورهای زیرکن: راهبردی برای تشخیص خاستگاه، ماهیت و دمای تبلور ماگماهای ریولیتی

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 65-78
محبوبه جمشیدی بدر؛ صدرالدین امینی؛ نرگس سادات فرامرزی

4.

مقایسه ترکیب عنصرهای کمیاب زیرکن در گرانیتوییدهای نوع S و I در پهنة تک‏‌نار، جنوب سبزوار

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 89-116
سید علی مظهری؛ اورس کلوتزلی

5.

نسبت‌های ایزوتوپی هافنیم در بلورهای زیرکن توده‌های میزبان کانسارهای مس پورفیری ایران: رهیافتی بر خاستگاه کانسارهای مس پورفیری

دوره 7، شماره 28، دی 1395، صفحه 1-20
مهراج آقازاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب