1.

آثار تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 189-206
زهرا پیشگاهی‌فرد؛ بهرام نصراللهی‌زاده

2.

استفاده از داده‌های آماری پراکندگی اندازه بلورهای پیروکسن در مطالعه فرآیندهای پترولوژی مراکز آتشفشانی شمال‌شرق قروه، کردستان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 33-46
اشرف ترکیان؛ نفیسه صالحی؛ معصومه کرد

3.

الگوهای گردشی موثر بر وقوع یخبندان‌های دیررس بهاره استان کردستان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 219-238
نادر پروین

4.

بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان: یک مطالعۀ کیفی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 143-166
مهدی رضائی؛ فاطمه محمودی

5.

بررسی فلور منطقه سارال استان کردستان

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 59-84
سحر سنندجی؛ ولی‌اله مظفریان

6.

تاریخ نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریخ نگارِ زن در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 113-128
عباس قدیمی

7.

چالش‌های عمده توسعه روستایی (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 125-142
رحمت‌اله بهرامی

8.

چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (1284تا1291ق/1867تا1874م)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 227-255
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

9.

روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 75-94
مظهر ادوای؛ بشرا دلریش

10.

سنگ‏‌شناسی و زمین‌شیمی کانسار آهن ابراهیم‏‌آباد (شمال‌باختری دیواندره، کردستان)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 57-74
افشین اکبرپور؛ مرتضی خلعت بری جعفری

11.

طریقت های صوفیه عاملی همگرا در نزدیکی کُردها به تشیع در چند قرن اخیر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 17-42
اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ کیومرث عظیمی

12.

کارکرد، تقسیمات و ساختار تشکیلاتی والی‌نشین‌ اردلان در عهد قاجار

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 51-72
روح الله بهرامی؛ پرستو مظفری

13.

مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و تعیین خاستگاه سنگ‌های بازالتی شمال‌شرق قروه (کردستان)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 37-52
نفیسه صالحی؛ اشرف ترکیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب