1.

ارتباط آنورتوزیت‌ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن‌سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال‌غرب ایران)

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 53-70
احمد جهانگیری؛ محمدحسین زرین‌کوب؛ امیلیو ساکانی؛ یلدرم دیلک؛ زهره عظیم‌زاده

2.

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های ریولیتی علمدار در خاور شهرستان تسوج (شمال‌باختری ایران)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-38
محسن موید؛ رباب حاجی علی اوغلی

3.

ژئوشیمی ایزوتوپ‌های Rb/Sr و Sm/Nd و پتروژنز توده‌های گرانیتوئیدی میشو (شمال‌غرب ایران)

دوره 6، شماره 24، دی 1394، صفحه 87-114
ملیحه شاه‌زیدی؛ محسن مؤید

4.

مطالعه اثر تتراد در الگوی عناصر کمیاب خاکی مجموعه گرانیتوئیدی A-Type میشو در شمال‌غرب ایران

دوره 3، شماره 10، آذر 1391، صفحه 65-78
مریم آهنکوب؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب