1.

ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-108
حسین عساکره؛ حسن شادمان

2.

بررسی تحولات ماگمایی و پتروژنز توده‌های گرانیتوئید یزد

دوره 4، شماره 16، بهمن 1392، صفحه 87-104
جواد قانعی اردکانی؛ حسین مهدی‌زاده شهری؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده

3.

بررسی و رتبه بندی مناطق چهار گانه شهر ارومیه براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 49-64
رضا کریمی؛ اصغر عابدینی

4.

پتروگرافی، شیمی‌کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 127-146
سید حسن طباطبایی؛ سید محسن طباطبایی‌منش؛ علی قاسمی

5.

پتروگرافی و شیمی کانی‌ها در پهنه‌های دگرسانی کانسار مس-مولیبدن پورفیری کهنگ (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 1-20
فریماه آیتی؛ هاشم باقری؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمود خلیلی؛ سلیمه‌سادات کمیلی

6.

پترولوژی و زمین‌شیمی ریولیت‌های نورالدین‌آباد، شمال‌باختری ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 117-142
محمد حسینی کیا؛ معصومه آهنگری؛ منیژه اسدپور

7.

تحلیلی بر سناریوهای توسعۀ کشاورزی براساس روش ترکیب خطی وزنی در محیط سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعۀ موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 123-146
نصرت مرادی؛ سید هدایت اله نوری

8.

تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 7، شماره 26، مهر 1394، صفحه 127-144
اصغر عابدینی

9.

چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 21-36
علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم

10.

خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند، استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 15-34
فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ احمد جهانگیری

11.

دما-فشار‌سنجی فنوکریست‌های آمفیبول-پلاژیوکلاز سنگ‌های آتشفشانی در شرق کامو، شمال استان اصفهان (بخش میانی نوار آتشفشانی ایران مرکزی)

دوره 5، شماره 18، آبان 1393، صفحه 93-104
سید محسن طباطبایی‌منش؛ محمد سیاری؛ مرتضی شریفی

12.

ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی بزوداغی ارومیه ماگماتیسم آداکیتی در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 123-140
منیر مجرد

13.

ظرفیت‌سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 28، فروردین 1395، صفحه 1-20
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

14.

مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی قهرود

دوره 4، شماره 15، اسفند 1392، صفحه 97-104
افسانه بدر؛ محسن طباطبایی‌منش؛ محمدعلی مکی‌زاده؛ مهدی هاشمی؛ بتول تقی‌پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب