1.

آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 37-52
مینایه قدرتی؛ نادر چاپارزاده؛ کمال‌الدین دیلمقانی

2.

بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید (SNP) و مس بر برخی از پارامترهای رشد و فیزیولوژی گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 55-76
محمدعلی رئیسی؛ زهرا اسرار؛ شهرام پورسیدی

3.

بررسی تغییرات عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) در واکنش به تیمارهای مختلف مس و روی

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 53-66
جواد هادیان؛ حمایت عسگری لجایر؛ بابک متشرع‌زاده؛ منصور قربانپور

4.

بررسی جذب زیستی یون‏های مس توسط کیتوزان قارچی: جایگزینی برای کیتوزان میگویی

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 1-14
ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ اکرم زمانی؛ ارجمند مهربانی زین آباد

5.

پتروگرافی و شیمی کانی‌ها در پهنه‌های دگرسانی کانسار مس-مولیبدن پورفیری کهنگ (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 1-20
فریماه آیتی؛ هاشم باقری؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمود خلیلی؛ سلیمه‌سادات کمیلی

6.

تعیین شرایط تشکیل اندیس مس علیشار (استان مرکزی) با استفاده از داده‌های کانه‌نگاری و سیالات درگیر

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 1-18
احمدرضا مختاری؛ فریماه آیتی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ هاشم باقری؛ مرضیه قائدامینی هارونی

7.

معیار‌‌های اکتشافی کانسار مس و مولیبدن پورفیری کهنگ در استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 75-100
هوشنگ اسدی هارونی؛ پویا اسدی هارونی

8.

ویژگی‌های کانه‌زایی و انواع دگرسانی‌های وابسته در مظهر معدنی نبی‌جان (آذربایجان خاوری- شمال‌غرب ‌ایران)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 27-48
فریده وزیری هشی؛ محمد لطفی؛ محمدهاشم امامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب