1.

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی مطالعه موردی: مقایسه دو بافت قدیم و جدید روستای حاجت آقا در شهرستان لنجان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-24
سیداسکندر صیدایی؛ عفت فتحی؛ زهرا طاهری؛ زهرا هدایتی

2.

بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 149-160
سمیه رهبری؛ مسعود نادریان

3.

بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز)

دوره 5، شماره 3، آبان 1395، صفحه 21-34
جمال محمدی؛ جابر علی زاده؛ حمزه رحیمی؛ علی افشاری پور

4.

بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 36-54
مصطفی قدمی؛ خدیجه محمدی سوادکوهی؛ آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی

5.

بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 122-103
شهرام مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سمانه مسیبی

6.

تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز

دوره 7، شماره 3، آبان 1396، صفحه 107-128
زهرا سلطانی؛ حمیدرضا وارثی

7.

رزیابی عملکرد و سنجش میزان رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی سریع السیر(BRT) در کلان شهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 143-168
اصغر نوروزی

8.

رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 97-116
قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری

9.

سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای عمومی انحصاری با تأکید بر حس ایمنی نمونۀ مطالعاتی: پارک بوستان مادران، شهر جدید اندیشه، تهران1

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-158
مجتبی رفیعیان؛ ساغر جعفری

10.

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر آران و بیدگل از شاخص‌های کیفیت زندگی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 127-144
محسن شاطریان؛ محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی‌پور

11.

کیفیت محیط شهری: دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران

دوره 6، شماره 22، مهر 1393، صفحه 1-22
طهمورث بهروزی نیا؛ احمد زنگانه؛ احمد زنگانه؛ مهدی محمودی؛ محمد سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب