1.

آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-28
مسلم سواری؛ لیلا برفی زاده؛ زینب اسدی

2.

ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-56
محمدباقر بهیار؛ محمدتقی زمانیان؛ الهام پیشداد

3.

ارزیابی تأثیرپذیری رژیم آبدهی چشمه‌های کارستی از رخداد خشکسالی مطالعۀ موردی‌: چشمه‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 163-176
سعید نگهبان؛ سجاد باقری سیدشکری؛ زینب پاینده؛ سیروس نادری؛ پیمان شیراوند

4.

ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

دوره 30، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 17-34
سیما کاظم پور چورسی؛ مهدی عرفانیان؛ زهرا عبادی نهاری

5.

الگوهای سینوپتیکی شدیدترین خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 89-108
نادر پروین

6.

بررسی الگو‌های سینوپتیکی خشکسالی‌های فراگیر در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 79-100
محمدباقر بهیار؛ ابراهیم فتاحی

7.

بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی‌های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش‌ها، درحوضه آذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 19-48
مجید زاهدی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری

8.

بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 97-116
اصغر نوروزی؛ زهرا محمدی

9.

پایش خشکسالی ایران به کمک شاخص شدت خشکسالی پالمر و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور جوی- اقیانوسی

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 67-82
محمد دارند

10.

پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI و مدل ANFIS

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 135-152
اکبر گل دوست؛ بهروز سبحانی

11.

تأثیر کاهش منابع آب برکشاورزی طی سال های آبی (1391-1370) با تأکید بر تغییرات سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی (مطالعه موردی: شهرستان لنجان)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 87-102
عفت فتحی؛ سیدهدایت اله نوری؛ سید ابوالفضل مسعودیان

12.

تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18
صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی

13.

تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی به زیست‌پذیری در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 139-160
مسلم سواری؛ مهرداد مرادی

14.

تجزیه و تحلیل ناهنجاری‌های اقلیمی موثر بر فرایند بیابان‌زایی در منطقه خضرآباد یزد

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-94
حسین نگارش؛ حسن فلاح فیروزآباد؛ محمود خسروی

15.

تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-40
مسلم سواری؛ بهمن خسروی پور

16.

شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک‌مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-42
مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی

17.

مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-58
موسی عنبری؛ سمیه حقی

18.

مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 21-44
حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری

19.

مقایسۀ ظرفیت‌های بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان در شرایط نرمال و خشکسالی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 159-174
رسول مهدوی؛ جاسم احمدی؛ اسدالله خورانی؛ محمدرضا اورمزدی

20.

نقش حس تعلق مکانی در توانمندی روانی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان باوی در مقابله با خشکسالی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-90
مسلم سواری؛ حسن طاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب