1.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 99-118
فاطمه عبدوی؛ حوریه دهقانپوری

2.

ارائۀ مدل انتشاری برای کالای جدید با درنظرگرفتن تأثیر هم‌زمان قیمت و تبلیغات

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-156
صادق علامه؛ مجید اسماعیلیان

3.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 17-40
علی ربیعی؛ محمود محمدیان؛ بیتا برادران جمیلی

4.

ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 59-76
ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی

5.

بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 15-32
زهرا زارع زاده؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدعلی شفیعی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 39-58
سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی

7.

بررسی مقایسه‌ای رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات‌ ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-110
امین الله روزیان؛ حمدالله اکوانی؛ رضا التیامی نیا

8.

تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 147-162
حسین امینی کسبی؛ عباس نرگسیان

9.

تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-172
علی دهقانی

10.

تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-108
صبا امیری؛ علی داوری

11.

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

دوره 3، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-20
آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ علی صنایعی؛ آرش شاهین؛ حمیده سلیمیان

12.

سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 105-124
محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ ندا طهماسبی روشن

13.

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر)

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 69-86
زهره خسروی لقب؛ حمید شاهبندرزاده

14.

شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-36
شهریار عزیزی؛ مجید حسنی نژاد؛ امین دینی؛ آسیه امیدیان؛ فاطمه فرهیخته

15.

مدل مفهومی تبلیغات شخصی سازی شده: رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 196-175
مریم عزیزی نیا؛ رضا ابراهیم‌زاده؛ مهرداد صادقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب