1.

ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 77-94
مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی

2.

ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-158
تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان

3.

نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کلانشهر تبریز به منظور کاربری بهینه

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 147-166
موسی عابدینی؛ ابراهیم مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب