1.

ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 77-94
مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی

2.

بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 45-62
حجت اله یزدان پناه؛ عذری صالحی فرد؛ جعفر گلشاهی

3.

پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 129-144
ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده

4.

پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 35-52
رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

5.

تحلیل شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی نمونة مطالعه: حوضة جنوبی آبریز دریاچة ارومیه

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 115-136
منصور غنیان؛ لطیف محمدزاده

6.

تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 231-246
کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی

7.

سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد ‌تئوری بنیادی (مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 183-199
غلامحسین زمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی

8.

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-70
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد

9.

سهم جلگه‌های ساحلی جنوب ایران در تولید ریزگردهای اقلیمی (مطالعه موردی استان‌های خوزستان و بوشهر)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-134
افسانه بارانی پور؛ امیر محمودزاده

10.

سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 153-164
زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار

11.

نقش حسابداران در مدیریت منابع آب با تأکید بر تغییرات اقلیمی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 49-72
محمد نظری پور؛ بابک زکی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب