1.

ارزیابی سطح پایداری محله‌های مسکونی در نواحی پیرا- شهری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-64
حسین نظم فر؛ اصغر پاشازاده

2.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-96
مریم روستا؛ پردیس احمدی

3.

بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-152
مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی

4.

تبیین اثر قومیت بر دلبستگی مکانی در شهرهای چند قومی پژوهش موردی: مناطق یک و دو شهر زاهدان

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-16
امیرحمزه شهبازی

5.

سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-124
محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی

6.

سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 77-98
محمود محمدی؛ آرزو ایزدی

7.

عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 151-173
مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب