1.

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-34
زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد علی حکیم زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی

2.

انگشت‌نگاری ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در برخی گونه‌های مریم‌گلی (Salvia spp.) ایران با روش TLC، با رویکردکموتاکسونومی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 75-94
الهه سلطانی مایوان؛ سید علیرضا سلامی؛ عذرا صبورا؛ طیبه رجبیان؛ مرضیه فتوت

3.

بخش‌بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 217-234
شهریار عزیزی؛ محمد حسین بلاغی اینالو

4.

بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-16
جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری

5.

تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های بهداشتی درمانی در شهرستان های استان کرمانشاه با بهره‌گیری از مدل‌های TOPSIS، AHP و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-64
سیداسکندر صیدایی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی

6.

تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 67-82
مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان

7.

تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 157-180
احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ آزاد آریان‌پور

8.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با دماهای بیشینه ایران

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 51-78
امیرحسین حلبیان

9.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری

10.

تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-34
جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی

11.

تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی؛ رویکرد رژیم سوئیچینگ

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 25-46
محمدرضا رستمی؛ زاهره گدازگر

12.

تعیین سطح بندی توسعه و اولویت برنامه‌ریزی فضایی دهستان‌های استان اصفهان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18
-فرحناز ابوالحسنی؛ اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی

13.

تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، تیر 1395، صفحه 41-56
زهره مریانجی؛ علی براتیان

14.

سطح‌بندی و سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‏ ای

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 15-38
مسعود تقوایی؛ عیسی بهاری

15.

شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 173-198
مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری

16.

شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 25-38
سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ ناهید آتشی

17.

قوانین جدید برای توقف طبقه‌بندی در دارنگاره TWINSPAN

دوره 7، شماره 25، دی 1394، صفحه 53-68
امید اسماعیل‌زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی‌پور؛ سید محسن حسینی؛ حامد اسدی

18.

ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-74
حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی

19.

ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 21-42
زهره کریمی؛ اعظم قوی اندام؛ افضل سادات برهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب