1.

ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 1-14
احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی

2.

ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی به منظور پهنه‌بندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 171-182
یاسر مقامی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی؛ سیامک شرفی

3.

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 121-138
عزت‌الله قنواتی؛ امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی

4.

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66
بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی

5.

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 241-260
محمد علی زنگنه اسدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی

6.

بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 147-164
اقدس اصلانی؛ کمال امیدوار

7.

پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 86-73
حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی

8.

پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 171-182
طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری

9.

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 205-224
علی اکبر رسولی؛ احمد رضا قاسمی؛ رقیه روشنی؛ احمد رضا قاسمی

10.

تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14
قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

11.

تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 117-128
داریوش رحیمی؛ آفاق کاظمی؛ علی براتیان

12.

نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 39-56
مجتبی یمانی؛ سیروس حسن‌پور؛ ابوالفضل مصطفایی؛ مجید شادمان‌رودپشتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب