1.

ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-60
امیر حاجی میرزا جان؛ محمدعلی پیرایش؛ فرزاد دهقانیان

2.

ارزیابی روش‌های مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگ‌های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 183-198
سیروس قنبری؛ آرمان قاضی‌عسکرنایینی

3.

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی مسأله مکانیابی-تخصیص چندهدفه در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاههای آتش‌نشانی منطقه 11 شهر تهران)

دوره 7، شماره 25، تیر 1394، صفحه 183-202
علی رضا وفایی نژاد؛ سمیرا بلوری

4.

بررسی نظام توزیع فضایی و تحلیل مکان گزینی پایانه‌های حمل و نقل اتوبوسرانی درون شهری شیراز با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP)

دوره 5، شماره 18، مهر 1392، صفحه 107-122
طیبه طالبی اردکانی؛ علی سلطانی

5.

بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 13-34
حمید رضا وارثی؛ کاووس علی‌نژاد طیبی؛ حسین پورقیومی

6.

بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 39-74
خدارحم بزی؛ سمیه خسروی؛ مجتبی حسین‌نژاد

7.

بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر سیستم برمبنای هزینه‌ها و قابلیت اطمینان وابسته به مکان اجزای‌ سیستم

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 19-30
مهدی کرباسیان؛ مهسا قندهاری؛ سعید عابدی

8.

تحلیلی برکاربری فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی شهری( مدل اسپرمن رنک، ضریب جینی، FAHP، مدل همپوشانی) در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 4 شیراز)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 135-154
علی اکبر رنجبر؛ اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی

9.

تلفیق مدل همپوشانی شاخص‌های (IO) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در مکان‌یابی مراکز آموزشی (نمونه موردی: مدارس راهنمایی شهر کازرون)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 113-128
جمال محمدی؛ حسین پورقیومی؛ محمد قنبری

10.

کاربرد تکنولوژی‌های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 215-236
مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ مظاهر احمدی باصری

11.

مکانیابی اکوکمپ گردشگری مذهبی در غرب ایران (مطالعۀ موردی: منطقۀ نمونۀ گردشگری ویس‌القرن، استان کرمانشاه)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 39-62
داود جمینی؛ امین دهقانی؛ رامین آتش بهار؛ آرش رضایی

12.

مکان‌‌یابی و طراحی معماری کاربری‌های اداری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونۀ موردی: منطقۀ 4 شهر تبریز)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 63-86
آرام خضرلو؛ پریا شفیع پوریوردشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب