1.

الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-132
کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی

2.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-66
مهشید محمد ابراهیمی جهرمی؛ امیر اشنویی نوش‌آبادی

3.

بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی

دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 117-132
سکینه فرمانی؛ محسن طاهری دمنه؛ رضا مستوفی

4.

بررسی معناداری رابطۀ احساس عدالت شهروندان با چگونگی حضور در فضاهای عمومی شهری، نمونۀ موردی: شهر شیراز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-148
علی رضا صادقی؛ پریسا زارع؛ علی رضا روایی

5.

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-132
زهره هادیانی؛ محسن احدنژاد؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری

6.

تحلیل فضایی دمای شهر شیراز در فصول گرم و سرد با بکارگیری تحلیل‌های آماری و تصاویر ماهواره ای

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 147-160
مهدی نارنگی فرد؛ داوود عاشورلو؛ محمود احمدی

7.

تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 111-132
جمال محمدی؛ میثم رضایی

8.

ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 129-156
حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی

9.

کاربرد فناوریهای زیستمحیطی در ایجاد روسازی بوم‌شهر اسفنجی (نمونۀ موردی: شهر شیراز)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 97-114
محبوبه نوری؛ محمد رضا رضایی

10.

واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 91-104
علی رضا صادقی؛ فاطمه شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب