1.

ارایه ی الگویی برای حکمروایی شهری مبتنی بر مشارکت شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403
الهام عاقریان؛ مصطفی نباتی نژاد؛ علی ذاکری

2.

ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 107-120
خدارحم بزی؛ صدیقه سرگلزایی

3.

امکان سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران

دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 55-76
امین فرجی ملایی؛ حسین حاتمی نژاد

4.

بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(*)

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 87-106
مهدی ابراهیمی

5.

بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-36
نادر تابعی؛ علی موحد؛ سیمین تولایی؛ موسی کمانرودی

6.

بررسی نقش مدیریت شورایی در دگرگونی ساختار شهر نمونه موردی (شهر دهدشت)

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 123-144
کرامت اله زیاری؛ سید نعمت اله رشیدی فرد؛ صادق بشارتی فر

7.

بررسی و تحلیل شاخص‌های حکمروایی شهری در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش دیمتل فازی

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 51-64
سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ مهناز خاتم

8.

بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 122-103
شهرام مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سمانه مسیبی

9.

بررسی وضعیت مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 209-230
رضا استادرحیمی؛ نادر زالی

10.

تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 135-156
حسین کماسی؛ سید علی حسینی

11.

تحلیلی بر معیارهای حکمروانی خوب شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 105-128
مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده؛ کامران رضایی جعفری؛ هادی علیزاده

12.

تحلیلی بر نیازسنجی و رضایت سنجی شهروندان جهت کاربرد در برنامه‌ریزی توسعه شهری - مطالعه موردی شهروندان شهر جوزدان

دوره 1، شماره 1، دی 1395، صفحه 99-117
داریوش مرادی؛ مولود صالحی نجف آبادی

13.

توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری (مطالعۀ موردی: محلات غیررسمی کلان‌شهر تبریز)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 109-122
داریوش نوین؛ ابراهیم تقوی؛ بختیار عزت پناه

14.

زنان در بازار کار شهری؛ مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 57-74
زهره فنی؛ زهره فنی

15.

مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، دی 1395، صفحه 17-36
مهناز بابایی؛ سعید ابراهیمی

16.

مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 37-52
یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه

17.

نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری‌های آموزشی در عرصه مدیریت شهری (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 25-42
کرامت الله زیاری؛ ابوذر مطیع دوست؛ وکیل حیدری ساربان؛ مهسا بشردوست جدیدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب