1.

اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه‌های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهر ماکو)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-16
علیرضا عرب عامری؛ محمدحسین رامشت

2.

تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-26
محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی

3.

تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 157-180
احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ آزاد آریان‌پور

4.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اسفند 1394، صفحه 163-174
طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب