1.

ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران

دوره 4، شماره 2، آبان 1394، صفحه 113-127
مهرزاد ابراهیمی؛ عبدالوهاب چاکرزهی

2.

بررسی علل اقتصادی آسیب‏ های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال‏ های 1390-1370)

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 79-98
ذبیح اله مکی پور؛ علی ربانی خوراسگانی

3.

بررسی عوامل اصلی و تعیین درجه نقش آنها در شکل گیری مناطق فقیرنشین در شهر اصفهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 227-248
سعید امانپور

4.

بررسی نظام ترجیحات شغلی جوانان و عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 99-128
ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ علیرضا بختیاری

5.

بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره‌های (85-1375)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 81-106
احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ نصرت مرادی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و قتل در ایران در دوره های 1397-1374

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 83-100
سیروس احمدی

7.

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر آسیب‎‍های اجتماعی(جرم سرقت)؛ مطالعۀ موردی، استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16
سیما اسکندری سبزی؛ رقیه حسن زاده

8.

زمینه‎‍های فرسایش اعتماد نهادی: واکاوی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-72
محدثه ضیاء ناصرانی؛ حسین افراسیابی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حمید عباداللهی چنذانق

9.

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر بر جرائم محیط‌زیستی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36
سیداحمد میر محمد تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب