1.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-20
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

2.

بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیکی پالئوسن-ائوسن منطقه رونج، جنوب‌شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1392، صفحه 105-130
بدیعه شهسواری علویجه؛ سید مسعود همام

3.

بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 41-56
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

4.

پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 35-52
رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

5.

تحلیل همدیدی – آماری تغییرات ارتفاع لایه تروپوپاوز بعنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در خراسان رضوی

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 33-48
قاسم کیخسروی

6.

سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 95-108
کبری سرخ کمال؛ مریم بیرانوند زاده؛ سید محمود زنجیرچی

7.

فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه‌ حفاظت شده‌ هلالی در استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 85-100
فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ زهرا رنجبر

8.

مطالعه فلوریستیک منطقه قره‌چه در شمال شرق استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 20، آذر 1393، صفحه 85-102
مرتضی غیورمند؛ شهریار سعیدی مهرورز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب