1.

ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 107-120
خدارحم بزی؛ صدیقه سرگلزایی

2.

ارزیابی و سطح بندی دهستانهای شهرستان دالاهو بر اساس توان منابع گردشگری در جذب توریسم

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 197-214
سیامک پیری؛ احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی

3.

استفاده از روش خوشه‌بندی و روشTOPSIS برای انتخاب تأمین‌کنندگان با محدودیت عرضه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 171-186
محمود مسندجم؛ رامین صادقیان

4.

اولویت‌بندی الگو و شاخص‌های مدیریت و توسعه بخش مرکزی در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر بوکان)

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 37-56
خدر فرجی راد؛ شورش آهنگری

5.

تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های بهداشتی درمانی در شهرستان های استان کرمانشاه با بهره‌گیری از مدل‌های TOPSIS، AHP و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-64
سیداسکندر صیدایی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی

6.

سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP

دوره 3، شماره 10، آبان 1390، صفحه 23-40
علی شماعی؛ علی شماعی؛ جعفر موسی‌وند

7.

نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 83-94
حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب