1.

ارزیابی آسیب‏پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

دوره 2، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 71-90
محسن احدنژاد روشتی؛ محسن احدنژاد روشتی

2.

ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی – فیزیکی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 27، دی 1394، صفحه 101-118
علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ حسین نظم فر

3.

ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 9، مرداد 1390، صفحه 19-36
جمال امینی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ منوچهر فرج‌زاده اصل

4.

ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 55-74
امین عیدیوندی؛ قاسم خسروی

5.

ارزیابی سازگاری پهنه‌های کاربری زمین در طرح‌های تفصیلی در ارتباط با محدوده گسل‌ها: مطالعه موردی منطقه یک شهرتهران

دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393، صفحه 1-22
محمدمهدی عزیزی؛ سمانه زارع استحریجی

6.

ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS (مطالعه موردی، منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 23-40
عباس علیمحمدی سراب؛ عباس علیمحمدی سراب؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی؛ جمال امینی؛ طاهر صفرراد

7.

ارزیابی و تهیة نقشة زون‌های لرزه‌ای شهر خرم‌آباد با استفاده از روش سلسله‌مراتبی فازی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 75-90
سیامک بهاروند؛ جعفر رهنماراد؛ سلمان سوری

8.

بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-24
امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد

9.

بررسی آسیب پذیری بافت‌‌های شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه: منطقه 11 شهرداری تهران)

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 26-48
کرامت‌اله زیاری؛ رسول داراب‌خانی

10.

بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 165-178
اسماعیل امیدعلی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رسول بیدرام

11.

پیش‌بینی بزرگا و محل وقوع زلزله‌های احتمالی در محدودۀ خطوط ریلی استان هرمزگان با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 111-128
محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی

12.

تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 169-190
روح اله قانعی بافقی؛ صفر قائدرحمتی

13.

تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 67-82
آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی؛ صدیقه لطفی

14.

سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 37-56
مرتضی کریمی؛ علی اصغر قنبری؛ شهرام امیری

15.

مسیریابی بهینه امدادرسانی به مصدومان زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و مدل سه ‌بعدی منطقه حادثه‌دیده مبتنی بر الگوریتم میانگین وزن‌دار مرتب

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 181-190
حامد حسابی؛ عباس ذوقیان

16.

مطالعه تاریخی اثرات زلزله سال 1309ش/1930م شهر سلماس بر جغرافیایی انسانی و تاریخی این منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
زینب احمدوند؛ توحید ملک زاده دیلمقانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب