1.

ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 93-110
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فعال نذیری؛ احسان قلعه

2.

ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 71-88
الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

3.

ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 35-50
غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی

4.

ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، دی 1397، صفحه 79-96
محمدرضا مبهوت؛ مهدی مداحی؛ امیررضا رضایی گرگانی

5.

الگوی توزیع فضایی کاربری­های شهری در شهرهای نفت خیز (مطالعه موردی شهر دوگنبدان)

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 21-50
احمد پوراحمد؛ کرامت‌اله زیاری؛ محمدی روح‌اله

6.

اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 179-196
داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی

7.

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-54
مرتضی شعبانی؛ شادمان درویشی؛ کریم سلیمانی

8.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده‌ها در منطقة صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA)

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 79-96
سرور پورمحمدی؛ علی لطفی؛ مهرداد الرعنایی

9.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی روی رواناب حوضۀ رودخانۀ قرهچای با استفاده از مدل SWAT

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-118
صیاد اصغری سرسکانرود؛ علیرضا سعیدی ستا

10.

بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 61-80
حمیدرضا عامری سیاهویی؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوندزاده

11.

پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-16
علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده

12.

تحلیلی بر کاربری اراضی C.B.D در کلانشهرهای ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونۀ موردی: منطقه هشت شهر تبریز

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 81-104
اصغر ضرابی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ جابر علی زاده

13.

تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش: حوضة آبخیز انزلی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 35-52
محمد پناهنده؛ صدف فیضی

14.

تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-66
اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری

15.

تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 65-86
صیاد اصغری سرسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب