1.

ارتباط‌سنجی فعالیت لکه‌های خورشیدی و دمای حداقل استان اصفهان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 35-48
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

2.

ارزیابی رطوبت خاک در استان اصفهان توسط سنجنده AMSR-E

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 1-8
محمد باقر بهیار

3.

امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-28
زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان

4.

امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 45-60
مسعود کیانپور؛ لیلا حاجی اسماعیلی

5.

بررسی روند تغییرات زمانی – مکانی دمای شبانه استان اصفهان

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 167-182
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

6.

بررسی کانی‌شناسی متابازیت‌های کوه معراجی و چاه‌پلنگ (جنوب چوپانان، شمال‌شرق استان اصفهان)

دوره 3، شماره 10، آذر 1391، صفحه 27-44
فرشته بیات؛ قدرت ترابی؛ یورگن کوپکه

7.

پیش بینی دماهای ماهانه ایستگاه های منتخب استان اصفهان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 241-258
حمیدرضا عزیزی؛ مجید منتظری

8.

تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120
اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

9.

تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62
اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

10.

تحلیل تطبیقی نظام‌های بهره‌برداری خرده دهقانی و تعاونی تولید براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (مورد پژوهی: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-82
احمد حجاریان؛ حمید برقی

11.

تحلیل دگرگونی‌‌های ساختاری جمعیت روستایی در استان اصفهان از 1385 تا 1395

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-62
بیتا اصلانی؛ عباس امینی

12.

تعیین درجه توسعه‌نیافتگی شهرستان‌های استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی

دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 39-54
سید نیما شبیری؛ امیر محمد معززی مهر طهران؛ محمد مسعود

13.

سنجش توزیع فضایی مولفه‌های صنعتی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 17-36
یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد حجاریان

14.

شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 2، شماره 5، خرداد 1389، صفحه 93-110
علی کاظمی؛ کریم آذربایجانی؛ علی صنایعی؛ بهرام رنجبریان؛ کریم آذربایجانی

15.

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 107-120
جواد خوشحال دستجردی؛ سیدمحمد حسینی

16.

مطالعۀ تاکسونومی عددی جنس Artemisia L.(Asteraceae) در استان اصفهان

دوره 13، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 1-14
زهرا کربلایی؛ غلامرضا بلالی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب