1.

بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-52
امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

2.

بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 29-54
محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو

3.

بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 45-62
فرشته دارابی؛ عباس اشرفی

4.

تبیین ساختار حاکم بر مکاتبات امام هادی(علیه السلام)

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 81-104
محمد جانی پور

5.

تبیین ساختار حاکم بر مکاتبات امام هادی(علیه السلام)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 81-104
محمد جانی پور

6.

تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب‌های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 99-122
وحید قاسمی؛ رضاعلی نوروزی؛ رعنا محمدتقی نژاد

7.

تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17
علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی

8.

تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 17-38
رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد

9.

تحلیل محتوای مقاله‌های علمی‌پژوهشی حوزة کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازة زمانی 1390-1398)

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 31-46
سمانه میرعلیجانی؛ محمدامین خراسانی

10.

ربع قرن جغرافیای ایران در آینه «فصلنامه تحقیقات جغرافیایی»

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 149-200
محمود حبیب اللهیان

11.

شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 75-98
سعید رفیع پور؛ مریم رحمانی

12.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد اشتراکی در سیستم‌های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت‌های قطعه‌سازی استان قم)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 45-67
محسن خلج؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ عادل آذر؛ میثم شهبازی

13.

شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-36
شهریار عزیزی؛ مجید حسنی نژاد؛ امین دینی؛ آسیه امیدیان؛ فاطمه فرهیخته

14.

میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-22
بی‌بی عشرت زمانی؛ مهدی دهقانی

15.

هماهنگی تصمیمات شناسایی و افشا در گزارشگری عدم‌قطعیت‌ها: بررسی رابطه بین محافظه‌کاری شرطی و افشای ریسک

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 85-118
مژده درخشان؛ محمدحسین صفرزاده؛ غلامحسین اسدی؛ عباس رادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب