1.

انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 1-34
یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان

2.

بازخوانی سروده‌ای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبک‌شناسی نقشگرا

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-112
حافظ حاتمی؛ الهام جزایری

3.

بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 127-138
صغری سلمانی نژاد مهرآبادی

4.

خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 97-110
داود شیروانی؛ حجت رسولی

5.

رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 79-92
مجاهد غلامی

6.

سبک شناسی قافیه در شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، آذر 1387، صفحه 143-166
عبدالرضا مدرس زاده

7.

سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 73-86
حسن دلبری؛ فریبا مهری

8.

شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 31-48
حافظ حاتمی؛ زهرا صالحی ساداتی؛ مروارید جواد پور نوبندگانی

9.

شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 115-130
محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی

10.

صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان

دوره 1، شماره 3، مهر 1386، صفحه 87-114
ناصر نیکوبخت؛ رضا چهرقانی

11.

غم غربت در شعر معاصر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 155-180
یوسف عالی عباس آباد

12.

نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 85-102
حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستاری؛ مراد اسماعیلی

13.

نماد از دیدگاه ابهام

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-178
محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی

14.

نماد، گستره و کارکردهای آن در سروده‌های اجتماعی ـ اعتراضی اسماعیل شاهرودی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 123-146
مرضیه غفاری؛ حسین سلیمی؛ سید ناصر جابری اردکانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب