1.

بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM3 [1] در مدل‌سازی بارش‌ و دمای استان خراسان، مطالعه موردی: زمستان‌های دوره 1991 تا 2000

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 167-186
مریم کریمیان؛ ایمان بابائیان؛ ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان

2.

تأویل نوینی از روابط سیاسی آقامحمدخان قاجار و زمان‌شاه درانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-56
یعقوب خزائی

3.

زمینه‌ها، ابعاد و مراحل بحران سالار در خراسان با تأکید بر مفاهیم بحران و مدیریت بحران (1266 -1262هـ.ق /1849 - 1845م)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 95-112
فیض الله بوشاسب؛ اسدالله زاغیان

4.

في شعر خراسان خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين

دوره 3، شماره 5، دی 2011، صفحه 41-56
سيدمحمدباقر حسيني؛ جواد غلامعلي زاد

5.

مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 61-72
آسیه اسماعیلی؛ جمیل واعظی؛ حمید اجتهادی؛ محمد فارسی؛ محمدرضا جوهرچی

6.

مطالعه فلوریستیک جنگل پسته چهچهه، شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 61-92
افسانه صابری؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ سید جمال صاحبی؛ محمدرضا جوهرچی

7.

مطالعه فلوریستیک حوزه آبخیز زنگلانلو (استان خراسان رضوی)

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 1-16
محمدصادق امیری؛ پرهام جبارزاده

8.

مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد الجایتو (703–716 ﻫ ﻕ)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-92
جواد عباسی؛ حسن دهنوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب