1.

بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 1-16
عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی

2.

بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 157-172
سیدمحمدحسین میردامادی؛ محمد بیدهندی

3.

«رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا

دوره 11، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 61-74
حسن رهبر

4.

فلسفه و آینه طبیعت: رابطه علّی خود انسان و جهان در اندیشه رورتی

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 15-28
علی جعفری اسکندری

5.

کشف‌المحجوب مشروطیت ایران، طرح پدیدارشناسانه هرمنوتیک چرایی ناکامی مشروطه در ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 77-96
شکرالله خاکرند؛ مسعود حمزه

6.

معرفت شناسی سعدیا گائون

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 117-136
قربان علمی؛ محسن رحمانی نژاد

7.

مقایسۀ معرفت‌شناسانة گفتمان مدرنیته و جریان سَلفیة سنّتی؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 117-132
حمزه علی بهرامی؛ عبدالرسول مشکات

8.

مؤلفه‌های اساسی مسئلۀ وحدت وجود در هستی‌شناسی و وحدت شهود در معرفت‌شناسی از منظر خواجه عبدالله انصاری و غیاث‌الدین منصور دشتکی

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 15-30
مهری مهرابی فودانی؛ سید حسین واعظی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب