1.

اضطراب کرونا؛ نقش معنای زندگی و جهت‌گیری مذهبی

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 21-40
سمانه اکبری طارمی؛ فاطمه فیاض؛ سارا شهرابی فراهانی

2.

آموزش برخطِ دانشجویان الهیات و فلسفه؛ روش‌ها و مسائل در دورۀ کرونا

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 159-174
احمد عبادی

3.

بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

دوره 8، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 1-28
مسلم نجفی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

4.

بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20
فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری

5.

بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 65-80
جعفر شانظری؛ علیرضا فرجی

6.

پیش‌بینی معنای زندگی بر مبنای خوش‌‌بینی و سبک‌های شوخ‌طبعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 49-60
کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

7.

تحلیل مؤلفه‌های معنای زندگی در سالمندان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18
فهیمه محمدپور؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد

8.

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 41-54
حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

9.

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 1-14
آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی

10.

«حضور دیگری» و نسبت آن با «معنای زندگی» در اندیشۀ‌ مولانا جلال‌الدین

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 113-126
مریم السادات طباطبایی دانا؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی

11.

دغدغه‌های معناداری در اشعار ابن‌سینا

دوره 16، شماره 37، فروردین 1403، صفحه 1-25
یداله رستمی؛ سهام مخلص

12.

راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 1-24
منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد

13.

زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور)

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 27-40
ندا خوشقانی؛ امیرعباس علیزمانی

14.

سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 43-56
مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی

15.

سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 63-78
صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی

16.

طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه‌ نیچه

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-69
سیده آزاده امامی؛ هدایت علوی تبار

17.

مرگ ‏آگاهی از دیدگاه نیچه و شوپنهاور

دوره 16، شماره 37، فروردین 1403، صفحه 137-153
اکرم عسکرزاده مزرعه

18.

مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-16
مراد اسماعیلی؛ علی ربیع زاده؛ حسین محمدی

19.

نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 93-110
آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

20.

نقش انسجام خانواده و انعطاف‌پذیری خانواده در پیش‌بینی شادابی تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری معنا‌ی زندگی

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 53-70
الهام سلطانی بناوندی؛ نوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب