1.

بررسی رو شناختی تطبیقی اندیشه کلامی صدوق و مفید

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 77-94
محمد علی نیازی؛ سید احمد محمودی

2.

بینش و روش در تاریخ نگری و تاریخ نگاری ابوالحسن غفاری کاشانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 95-108
علی احمد الیاسی؛ حسن زندیه

3.

جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 121-136
مسعود علیا؛ نسترن صارمی

4.

روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18
سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان

5.

طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22
معصومه محمدی

6.

منهج تعامل شراح المعلقات مع الشواهد في شروحهم

دوره 6، شماره 11، دی 2014، صفحه 3-24
سميه حسنعليان؛ سيد محمد رضا ابن الرسول


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب