1.

ایمان شناسی استرآبادی و علامه مجلسی و تأثیرگذاری ملاصدرا بر علامه

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 1-16
سید مهدی امامی جمعه

2.

بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 87-100
محمودرضا صدرایی؛ عباس حاجیها؛ اکبر گلی ملک آبادی؛ سید علی علم الهدی

3.

بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 109-130
محمد کاظم علمی سولا؛ مهین فرخ زادگان صفی آباد

4.

بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 39-79
رسول مظاهری کوهانستانی؛ عباس نیازی

5.

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 49-68
حجت ابراهیم نجف آبادی؛ جعفر شانظری

6.

بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 157-172
سیدمحمدحسین میردامادی؛ محمد بیدهندی

7.

تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی

8.

تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-126
امیرحسین مدنی

9.

جایگاه فرولایه فوق محسوس در نظام فلسفه کانت

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 97-112
رضا ماحوزی

10.

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 75-94
ایوب مباشری؛ محمدرضا ضمیری

11.

رابطه ی عقل با ایده نزد فلوطین و مقایسه ی آن با نظر ملاصدرا درخصوص وحدت و کثرت عقل

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 65-82
محمدرضا موحدی نجف آبادی؛ محمد حکاک

12.

عقل و قانون در رساله قوانین افلاطون

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 13-26
عبدالرسول حسنی فر

13.

فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 113-124
زهراسادات نژادتبریزی فرد؛ نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

14.

مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-28
مجید صادقی؛ محمد نصر اصفهانی

15.

مبنای فلسفی تعیین ارزش‌ها از نظر سیّد محمّد حسین طباطبایی و دیوید هیوم

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 1-10
محمّدجواد موحدی؛ مهدی دهباشی

16.

مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و محیی الدین ابن عربی در مسأله رؤیت و مشاهده

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 65-86
فروغ السادات رحیم پور؛ سوده یاوری

17.

ملاک تمایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطین و ملاصدرا

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 1-24
رضا اکبریان؛ طیبه کرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب