1.

اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 1-22
زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری

2.

بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 1-16
ابوذر رجبی؛ مرسل عزیزی

3.

بررسی مقایسه ای دیدگاه احمد غزالی و ژان لوک ماریون درباره عشق

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 67-84
زکیه بیات؛ علی سنائی؛ عظیم حمزئیان

4.

تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی

5.

تجربه دینی و گوهر‌انگاریِ آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 109-126
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

6.

تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

دوره 1، شماره 4، دی 1389، صفحه 101-114
تقی اجیه؛ محمد مهدی مشکاتی

7.

علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 67-78
فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب