1.

بررسی دیدگاه «ادوارد تایلور» و «جیمز فریزر» درباره خاستگاه و تکامل دین

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 149-162
علیرضا خواجه گیر

2.

پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی

دوره 1، شماره 4، دی 1389، صفحه 39-52
علی حقی؛ ملیحه زختاره

3.

پیوند میان اندیشۀ پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعۀ موردی: نظام فکری دکارت

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 1-12
سیدمصطفی شهرآیینی؛ نسرین فیروز

4.

تحلیل مقایسه‌ای آراء آکویناس و ابن‌سینا درباره علم فرشتگان

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 95-108
علی سنایی؛ عظیم حمزئیان

5.

علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 29-40
سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد

6.

ممعرفت‌شناسی دینی؛ مقایسه دیدگاه‌های قاضی عضدالدین ایجی و علامه حلی

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 39-56
محمد سعیدی مهر؛ فرزاد فتاحی

7.

نقش آزمایش‌‌های فکری در فلسفه

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 67-80
مسعود صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب