1.

الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و شرمساری، رفتارهای دلجویی و بخشایشگری ادراک شده با خودبخشایشگری در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان.

دوره 1، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 98-81
محمدعلی نادی؛ بهاره لبکی

2.

بررسی برخی دیدگاه‌ها درباب آموزه فدیه

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 17-34
عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی

3.

بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

دوره 7، شماره 16، مهر 1395، صفحه 1-18
قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو

4.

سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 49-68
ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی

5.

مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 81-94
قربان علمی؛ علی بورونی

6.

نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 119-130
علیرضا باقری قوام آبادی

7.

« هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 49-70
محمدرضا حسنی جلیلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب