1.

افلاک و اختران در مثنوی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 103-124
محمدرضا صرفی

2.

اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان

3.

بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-134
سعید اکبری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ غلامرضا سالمیان

4.

بررسی استعاره های تأویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 151-168
لیلا مدیری؛ محمدابراهیم مالمیر

5.

بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 1-16
ابوذر رجبی؛ مرسل عزیزی

6.

بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 15-28
احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع

7.

بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 157-172
سیدمحمدحسین میردامادی؛ محمد بیدهندی

8.

بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 35-50
قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی

9.

بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 129-144
حامد ناجی

10.

بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 15-28
محمد سلطانی رنانی

11.

تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی

دوره 8، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 109-122
نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

12.

تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی

13.

تحلیل فرمال زبان عرفان؛ گونه‌ها، نقدها، پیشنهادها

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 155-171
علیرضا محمدی کله سر

14.

روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 103-116
جعفر شانظری؛ تقی اجیه

15.

گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 37-66
محمدابراهیم مالمیر

16.

مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-28
مجید صادقی؛ محمد نصر اصفهانی

17.

معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن)

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-96
نقیسه اهل سرودی

18.

مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 41-54
قدرت الله خیاطیان؛ مرضیه پیوندی

19.

نقد و بررسی آرای کلامی جَهْمِیّان در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار ابوالفضل رشیدالدّین میبدی

دوره 10، شماره 22، آذر 1398، صفحه 107-120
مظاهر احمدتوبی

20.

نقش تأویل در گسترش زبان عرفان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 99-122
علیرضا محمدی کله سر

21.

نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 63-82
محمد راستگوفر؛ محمدفرید راستگوفر

22.

نوآوری‌های نسفی در تأویلات آیه نور

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 125-140
محمدرضا یوسفی؛ الهه حیدری

23.

هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 29-46
محمد بیدهندی؛ مهدی دسترنجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب