1.

تجربه دینی و گوهر‌انگاریِ آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 109-126
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

2.

مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 53-76
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ پیمان کمالوند

3.

مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 71-82
عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر

4.

مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 19-40
محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده

5.

نقد و بررسی دیدگاه دیویس درباره تجربه دینی وحیانی (الهامی)

دوره 1، شماره 4، دی 1389، صفحه 89-100
علی شیروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب