1.

مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 71-82
عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر

2.

مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 19-40
محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده

3.

نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 11، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 47-60
یدالله رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب