1.

امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 83-92
عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر

2.

بازکاوی سیاست علوی روایتی نظام‌مند از آراء سیاسی امام علی علیه‌السّلام

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 37-54
محمدتقی اجیه؛ زهرا ملکشاهی؛ مسعود کریمی بیرانوند

3.

بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 1-26
کامران اویسی

4.

بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 79-90
محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی

5.

بررسی تطبیقی انسان شناسی در آراء میشل فوکو با تعالیم قرآن

دوره 3، شماره 2 (7 پیاپی)، مهر 1392، صفحه 26-45

6.

بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 127-144
رسول رضوی؛ مجید هادی زاده

7.

بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 125-140
حوریه ربانی اصفهانی؛ بهجت یزد خواستی

8.

تحلیل نسبت زن و آزادی در اسلام، در مقایسه با غرب، بر اساس آراء آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 11-24
مریم سعیدیان جزی؛ سعیده یراقی

9.

جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 121-144
امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری

10.

عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها

دوره 1، شماره 4، دی 1386، صفحه 61-90
میرجلیل اکرمی؛ محمدرضا عابدی

11.

یگانه‌پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 57-78
محمد مهدی علیمردی

12.

گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172
علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق

13.

معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 97-116
محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی

14.

نظریه وحدت متعالی دین

دوره 6، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 59-72
حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی

15.

نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ایمان و اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-20
عین اله خادمی؛ عبداله علیزاده

16.

نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 91-104
عباس پسندیده؛ محمدرضا حسن زاده توکلی؛ نجم السادات کزازی

17.

نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 111-126
حسن امینی فر؛ منصور معتمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب