1.

اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 127-142
شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ محسن کریمی

2.

استراتژی‌های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-158
طاهره لطفی خاچکی؛ حسین اکبری؛ مهدی کرمانی؛ حسین ایمانی جاجرمی

3.

بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

دوره 4، شماره 15، بهمن 1391، صفحه 123-140
محمدحسن رحیمیان؛ نجما اسمعیل‌پور؛ سحر قربانی

4.

برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 91-114
علی اکبر سلیمان نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی

5.

بررسی پیامدهای فقر در سلامت روح و روان افراد از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 47-62
زهره کدخدایی الیادرانی؛ تقی اجیه؛ مسعوده فاضل یگانه

6.

بررسی رابطۀ فقر و شاخص عملکرد محیط ‌زیست در کشورهای با گروه درآمدی مختلف

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 117-136
علی عزیزی؛ فرزام پور اصغر سنگاچین

7.

پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 23-44
حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

8.

تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 85-102
سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی

9.

تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

دوره 3، شماره 2، دی 1397، صفحه 39-56
محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

10.

تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-48
محمدامین خراسانی؛ مجید محمدی

11.

تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-36
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری

12.

چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-128
زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب