1.

اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتوای کلروفیل و جراحت غشای سلول در گیاهچه لوبیا

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 77-90
ریحانه عموآقایی؛ الهام شریعت

2.

اثر شوری بر محتوای رنگدانه‌ای و رشد دو رقم گیاه کلزا (Brassica napus)

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 13-26
نادر چاپارزاده؛ لیلا زرندی میاندوآب

3.

اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-16
سکینه میرزایی؛ مختار حیدری؛ محمدحسین دانشور؛ نوراله معلمی

4.

ارزیابی آثار غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید گرافن بر عملکرد فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی خیار در شرایط گلخانه‌ای

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 77-94
محبوبه جلالی؛ محمد هادی غفاریان مقرب؛ حسن عبداللهی مقدم؛ علی اکبر زارع

5.

بررسی ترکیب بهینه سین‏بیوتیکی بین باکتری پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici و پربیوتیک‏های اینولین، الیگوفروکتوز و زایلوالیگوساکارید

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-12
سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ محمد علی آموزگار؛ دانیل مریفیلد

6.

بررسی تنوع صفت‌های رشدی، میزان اسانس و ویژگی‌های اکولوژیک گونه‌‌های مختلف بابونۀ رومی (Anthemis spp.) در استان کردستان (ایران)

دوره 10، شماره 37، دی 1397، صفحه 1-12
زینب رشیدی؛ رقیه نجف زاده

7.

بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 77-96
ولی خدادادی؛ رضا جان‌جانی

8.

بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-16
جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری

9.

بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش آثار سمیّت آرسنیک اسید در اندام هوایی و ریشه گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 1-14
سعید زارع ده‌آبادی؛ زهرا اسرار؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ شهرام پورسیدی

10.

تأثیر متقابل سالیسیلیک‌اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه‌های سویا

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 75-88
ریحانه عموآقایی؛ الهام معرفت؛ لیلا شبانی

11.

حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا

دوره 10، شماره 2، دی 1395، صفحه 1-18
تقی پورنامداریان؛ علی قیدی

12.

سودمندی استراتژی تجزیه و تحلیل بنیادی در کسب بازده غیرعادی

دوره 3، شماره 3، آذر 1390، صفحه 19-38
احمد بدری؛ عبدالمجید عبدالباقی

13.

واکنش میزان رشد، محتوای پروتئین و اسیدچرب جلبک دسمودسموس کوناتئوس درشرایط کمبود و انباشتگی نیتروژن

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 59-68
مهدی نادری فارسانی؛ سعید مشکینی؛ رامین مناف فر؛ زهرا عسل پیشهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب