1.

ارزیابی ناپایداری دامنه‌ها بر اساس شواهد وزنی و با استفاده از فناوری GIS ، مثال موردی: دامنه‌های حوضه مرک، کرمانشاه

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 85-108
محمد احمدی؛ محمدحسین رضایی مقدم

2.

آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-88
امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

3.

الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1391، صفحه 17-40
اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه

4.

اولین گزارش از Panaeolus olivaceus و Panaeolus guttulatus در ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 23-30
الهام صید محمدی؛ سعید عباسی؛ محمدرضا آصف

5.

بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 17-36
علی موحد؛ سعید امانپور؛ کاوه نادری

6.

بانک شاهی کرمانشاه و تأثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 103-116
باقرعلی عادلفر؛ زهرا نادی

7.

بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

دوره 28، شماره 2، تیر 1391، صفحه 69-82
یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

8.

بررسی تاثیر بام های انعکاسی در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 7، شماره 25، تیر 1394، صفحه 1-18
سیدکاظم علوی پناه؛ علی خزایی؛ سیروس هاشمی دره بادامی

9.

بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 197-210
سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی

10.

بررسی تأثیر واحدهای سنگ‌چینه‌شناسی مختلف بر توسعۀ کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه‌های کارستی، استان کرمانشاه

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20
زینب نجفی؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی

11.

بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 147-170
محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی

12.

بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال‌های 1355 تا 1385

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 51-74
صدیقه لطفی؛ ادریس باباخانزاده

13.

بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 117-132
امجد ملکی؛ نسرین حیدری

14.

بررسی قابلیت منابع آب زیرزمینی در سازند کارستی کوه خورین کرمانشاه با تکنیک GIS و روش‌های ژئوفیزیکی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 135-150
امجد ملکی؛ محسن اویسی؛ آرزو باقری

15.

تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 35-52
اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ادریس باباخانزاده

16.

تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرکرمانشاه

دوره 3، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 75-96
زهرا پیشگاهی‌فرد؛ محسن کلانتری؛ فریاد پرهیز؛ احسان حق‌پناه

17.

تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه

دوره 37، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-66
محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

18.

محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله‌زنگ در جنوب کرمانشاه

دوره 35، شماره 2، تیر 1398، صفحه 25-48
محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

19.

مکانیابی اکوکمپ گردشگری مذهبی در غرب ایران (مطالعۀ موردی: منطقۀ نمونۀ گردشگری ویس‌القرن، استان کرمانشاه)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 39-62
داود جمینی؛ امین دهقانی؛ رامین آتش بهار؛ آرش رضایی

20.

مکان‌یابی بهینه محـل برای دفن بهداشتی پسـماند‌های جـامد شــهری کرمانشاه به روش تجربی بر اساس ویژگی‌های ژئومورفولوژی منطقه

دوره 2، شماره 6، آذر 1389، صفحه 19-34
محمود علایی طالقانی؛ فرشید سنجری؛ آذر جلیلیان

21.

نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-18
وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی

22.

وسایل ارتباط جمعی، موقعیت اجتماعی- اقتصادی مخاطبان و برجسته‏سازی دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 77-94
جواد افشار کهن؛ برومند شرفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب