1.

اثر تشعشع محاسبه شده از مدل آلن بر روی میزان تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل مدل فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 1، شماره 1، تیر 1393، صفحه 61-72
محمد حسین مختاری؛ اعظم السادات حسینی خضرآباد؛ محمد زارع

2.

بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-18
اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی

3.

بررسی و تحلیل همدید شدیدترین توفان‌های سیاه و گرد و غباری در فصول مختلف استان یزد

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 99-118
کمال امیدوار؛ کمال امیدوار

4.

پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه‌های نیروی باد برای تولید انرژی در ایستگاه‌های همدیدی استان یزد

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 149-168
مهدی دهقان طزرجانی؛ کمال امیدوار

5.

پیش بینی بزرگای احتمالی زلزله با استفاده از روش ارگودیسیتی مطالعه موردی ( استان یزد)

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 89-104
احسان امام جمعه؛ سید علی المدرسی

6.

تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-18
سعیده مؤیدفر؛ حجت رضایی؛ مهران فاطمی

7.

مطالعه تاکسونومی جنس Salsola از تیره Chenopodiaceae در استان یزد

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 51-60
ساجده سعید آبادی؛ حجت‌اله سعیدی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ علی میر حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب